Earth day quotes and images in Armenian | Երկրի օրը մեջբերում

Sponsored Ads

Earth celebrate in worldwide and people wish each other earth day in their own language.Here we have some Earth day quotes and images in Armenian.This is necessary to awake people to do something earth.Earth day celebrate in USA, Africa,Europe, Asia and all over the world by plant tree in homes.Here we have earth day stuffs for Armenian people in their own languages.Earth day celebrate there also on the same day of 22th April.On this day people plant tree over there and make posters for other to reduce pollution or recycle products.

Earth day in quotes in Armenian language

Կանաչ միջավայրը առողջ environment.So դարձնել կանաչ մինչեւ այն դառնում է դժոխք.

 

Երկրի անունը, կանաչ տարածքում, թույլ մի տվեք, որ գնա դեպի Սեւ & Սպիտակ.

 

Երկրի տալ մեզ այն ամենը, ինչ պետք է ապրել մեր կյանքը, ինչ ենք մենք անում է երկրի !!!

 

Ամեն մարդ, կյանքի զով եւ կանաչ տեղերը անգիր, ապա ինչու չի պահել, ամեն ինչ չէ, կանաչ եւ թույն.

 

Եթե մեկը ձեռքը բարձրացումը համար stop աղտոտման, այլ պետք է բարձրանալ ետեւում, որ.

 

Երկրի ասում է «Տվեք ինձ լավություն, վերադարձրեց ինձ այդ կանաչ օր”

 

Երկիրը ձերն չեն կատարել այն դժոխք

Sponsored Ads

 

Ես ունեմ ծառ տնկել եւ հիմա ասում եմ, այո, ես արել եմ որոշ բաներ երկրի վրա.

 

Note : These quotes are translated so there may some mistakes.Before send these you must read by yourself.

Earth day quotes in Armenian

Earth day quotes in Armenian

Earth day quotes images in Armenian

Earth day quotes images in Armenian

Sponsored Ads